Navigace
DOMŮ
AKTUALITY
ARCHIV
FOTOGALERIE
WEBOVÁ KAMERA
KURZY
PROJEKTY
ŠKOLNÍ ČASOPIS
ŠKOLNÍ DIVADLO
ZŘIZOVATEL
VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

KONTAKTY
HLEDÁNÍ na ZŠ Krouna
E-MAIL @zskrouna.cz

SMART Centrum
ŠKOLNÍ KNIHOVNA
BAKALÁŘI ZŠ Krouna
SmartClass Homework
spacer
Mapa :
spacer
Toplist :
spacer
Odkazy:
spacer
INFO PODLE ZÁKONA 106/1999
Přidal Přidal admin , 14. září 2008


ZÁKLADNÍ  ŠKOLA

A MATEŘSKÁ ŠKOLA KROUNA

539 43 Krouna 303, 469341115, IČO 70986304, bank. sp. ČS  Hlinsko 1145367369/0800

e-mail: zs_krouna@xaz.cz, http://www.zskrouna.cz

 

Název subjektu: 

 

Základní škola a mateřská škola Krouna, Krouna 303, 539 43 Krouna

 

Právní forma: Příspěvková organizace

 

Statutární zástupce: Mgr. Josef Kyncl, ředitel školy

 

v případě nepřítomnosti zastupuje Mgr. Lenka Beniačová, zástupce ŘŠ

 

Zřizovatel: Obec Krouna, Krouna 218, 539 43 Krouna

 

Důvod a způsob založení: Předškolní, základní a zájmové vzdělávání žáků a jejich stravování, Zřizovací listina

 

Datum zařazení do sítě škol dne 1.1.2003

 

Podmínky a principy činnosti se řídí níže uvedenými právními předpisy

 

IZO organizace: 650 045 564

 

Součásti a jejich IZO:

Základní škola                 102 142 491

Mateřská škola                107 142 491

Školní družina ZŠ Krouna   117 200 271

Školní jídelna ZŠ Krouna    102 806 217

Školní jídelna výdejna MŠ  102 806 535

 

Organizační řád je k nahlédnutí v ředitelně školy v pracovní dny v době od 7.00 do 13.00 hodin

 

Organizační struktura:  viz organizační schéma

 

 

Informace se poskytují podle zákona č. 106/1999 Sb.

 

Postup

Žádost o poskytnutí informace o prospěchu žáka se podává ústně u příslušného vyučujícího nebo u příslušného třídního učitele. Není-li informace poskytnuta nebo ji žadatel nepovažuje za dostačující nebo jde-li o žádost o informaci jiného charakteru, podává se žádost ústně nebo písemně u níže uvedených osob. Není-li na ústně podanou žádost informace poskytnuta anebo nepovažuje-li žadatel informaci za dostačující, je třeba podat žádost vždy písemně. Z podání musí být zřejmé, kdo jej činí a komu je určeno. Ředitel školy poskytne požadovanou informaci nejpozději do 30 dnů od přijetí podání, a to písemně, nahlédnutím do spisu včetně možnosti pořídit kopii nebo elektronicky. Pokud žádosti není, byť jen zčásti, vyhověno, vydá ředitel školy rozhodnutí. Proti rozhodnutí lze podat odvolání do 15 dnů od doručení.

 

Žádosti o poskytnutí informace subjekt přijímá
osobně (Po – Pá, 7.00 až 13.00):

 

Mgr. Josef Kyncl, ředitel školy, telefon 469 341 115

Mgr. Lenka Beniačová, zástupce ředitele školy, telefon 469 341 115

 

poštou: Základní škola a mateřská škola Krouna, Krouna 303, 539 43 Krouna

e-mailem: reditel@zskrouna.cz


Informace poskytuje


Mgr. Josef Kyncl, ředitel školy, Mgr. Lenka Beniačová, zástupce ředitele školy


Vyřizování stížností, oznámení a podnětů

 

Postup
Vyřizování stížností, oznámení a podnětů se řídí platnou legislativou (zákon 500/2004 Sb., Správní řád). Uvedený zákon je k dispozici k nahlédnutí ve dnech školního vyučování v kanceláři školy.

 

Stížnosti, oznámení a podněty přijímá
osobně (Po – Pá, 7.00 až 13.00):

 

Mgr. Josef Kyncl, ředitel školy, telefon 469 341 115

Mgr. Lenka Beniačová, zástupce ředitele školy, telefon 469 341 115

 

poštou: Základní škola Krouna, Krouna 303, 539 43 Krouna

e-mailem: reditel@zskrouna.cz


Stížnosti, oznámení a podněty vyřizuje
Mgr. Josef Kyncl, ředitel školy, Mgr. Lenka Beniačová, zástupce ředitele školy

Přehled nejdůležitějších předpisů pro práci školy

Zákon č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, … a jiném vzdělávání (školský zákon)

Zákon č. 563/2004 Sb. o pedagogických pracovnících
Zákon č. 500/2004 správní řád
Zákon č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím

Vyhláška č. 16/2005 Sb. o organizaci školního roku

Vyhláška č. 48/2005 Sb. o základním vzdělávání a plnění povinné školní docházky

Vyhláška č. 74/2005 o zájmovém vzdělávání

Vyhláška č. 14/2005 o předškolním vzdělávání

Vyhláška č. 73/2005 o vzdělávání dětí, žáků a studentů se SVP a mimořádně nadaných

Vyhláška č. 72/2005 o poskytování poradenských služeb

Vyhláška č. 15/2005 o náležitostech výročních zpráv a vlastního hodnocení školy

Vyhláška č. 317/2005 o DVPP, akred. komisi a kariérním systému ped. pracovníků

 

Vše v aktuálních zněních. Tyto zákony a vyhlášky jsou k nahlédnutí v ředitelně školy. Výroční zpráva je k dispozici také v sekretariátu školy.

 

Sazebník úhrad nákladů vynaložených v souvislosti s poskytováním informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

 

Vyhledávání informace, zpracování, popř. jednání do 30 minut

Kč 0,-

Vyhledávání informace, zpracování, popř. jednání nad 30 minut a za každou další započatou půlhodinu

Kč 150,-

Vzniknou-li při mimořádně rozsáhlém vyhledání informací jiné osobní náklady, nezbytné k vyhledání informace (např. náklady na jízdné na odlehlé pracoviště), budou účtovány na základě individuální kalkulace

 

Kopírování dokumentů

 

   - 1 strana kopie A4

Kč 2,-

   - oboustranná kopie A4

Kč 4,-

   - 1 strana kopie A3

Kč 4,-

   - oboustranná kopie A3

Kč 8,-

Poskytnutí informace na CD/DVD

Kč 10,-/2O,-

Sken či fotografie do souboru jedné stránky do velikosti A4 při skenování a do velikosti A3 při fotografování včetně úpravy k odeslání

Kč  5,-

Vytištění 1 stránky dokumentu, černobílá A4

Kč 3,-

V případě barevného tisku jsou ceny tisku a kopírování trojnásobkem černobílých tisků.  

Poštovní poplatky

balné 20,- Kč +

podle tarifů České pošty

 

Žadatel v sekretariátu školy podá písemnou žádost, žádost bude zaevidována. Úhradu za poskytnuté informace, popř. kopírování dokumentů provede žadatel v kanceláři školy. Poplatky jsou splatné před provedením úkonů uvedených v jednotlivých položkách sazebníku. Žadateli bude vydáno potvrzení o zaplacení a poté v sekretariátu předáno písemné vyřízení žádosti nebo okopírované dokumenty.

 

Odvolání proti rozhodnutí

Proti rozhodnutí ředitele školy je přípustné odvolání. Podle zákona č. 500/2004 Sb., § 86 se odvolání podává u orgánu, který napadené rozhodnutí vydal. Odvolání je třeba podat ve lhůtě 15 dnů ode dne oznámení rozhodnutí.

 

V Krouně dne 1.9.2018, Mgr. Josef Kyncl
10320 Přečteno · Tisknout
Ukázka z fotogalerií


Zápis do 1. ročníku, 25.1.2012
spacer
Meteostanice:
spacer
Anketa
Jaký je Váš názor na GDPR?
Od 25.5.2018 platí nařízení EU o ochraně osobních údajů, tzv. GDPR. Jaký je Váš názor na jeho smysl?
Ano, souhlasím s jeho potřebností
Jak co, jak kdy, plošné uplatňování je ale nesmysl
Je to úplná pitomost a přinese jen další papírování
Vůbec netuším, o co se jedná
spacer
Kalendář událostí
Srpen 2020
N Po Ú S Č S
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31          
spacer
Dnes má svátek :
spacer
Hodiny
spacer
Přihlášení
Jméno

HesloZapomněli jste heslo?
Nechte si poslat nové.
spacer