ZÁKLADNÍ  ŠKOLA

A MATEŘSKÁ ŠKOLA  KROUNA

539 43 Krouna 303,(469341115, IČO 70986304, bank. sp. ČS  Hlinsko 1145367369/0800

e-mail: reditel@zskouna.cz, http://www.zskrouna.cz

 

 

 

K o n z u l t a č n í    h o d i n y

šk.r. 2019/2020

 

Zaměstnanec/funkce

Konzultační hodiny

Mgr. Kyncl Josef, ředitel školy

Po 7.30 – 8.15, St 7.30 – 8.15

Mgr. Beniačová Lenka, zástupce řed. školy

Po 8.25 – 9.10, St 8.25 – 9.10

Mgr. Sádovská Jana, vých. poradce

St 8.25 – 9.10

Mgr. Tlapák Roman, metodik prevence

Po 8.25 – 9.10

 

 

Mgr. Novotná Věra, tř. učitel I. tř.

Út 12.05 – 12.50, Pá 10.20 – 11.05

Mgr. Šmahelová Hana, tř. učitel II. tř.

Po 10.20 – 11.05, Pá 12.50 – 13.35

Mgr. Broulíková Jitka, tř. učitel III. tř.

Út 10.20 – 11.05, Pá 12.50 – 13.35

Mgr. Peňázová Miloslava, tř. učitel IV. tř.

Po 12.50 – 13.35, Čt 12.05 – 12.50

Mgr. Nutilová Dana, tř. učitel V. tř.

Út 9.25 – 10.10, Pá 9.25 – 10.10

Mgr. Laštůvková Dana, tř. učitel VI. tř.

Út 10.20 – 11.05, Čt 10.20 – 11.05

Mgr. Urbanová Jitka, tř. učitel VII. tř.

St 9.25 – 10.10, Čt 9.25 – 10.10

Mgr. Sádovská Jana, tř. učitel VIII. tř.

Po 9.25 – 10.10, St 8.25 – 9.10

Mgr. Tlapák Roman, tř. učitel IX. tř.

Po 8.25 – 9.10, Pá 9.25 – 10.10

Schlereth Joseph

Po 8.25 – 9.10, Út 8.25 – 9.10

Vašková Lenka

Út 9.25 – 10.10, St 9.25 – 10.10

Chmelíková Hana

St 11.15 – 12.00, Čt 11.15 – 12.00