Navigace
DOMŮ
AKTUALITY
ARCHIV
FOTOGALERIE
WEBOVÁ KAMERA
KURZY
PROJEKTY
ŠKOLNÍ ČASOPIS
ŠKOLNÍ DIVADLO
ZŘIZOVATEL
VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

KONTAKTY
HLEDÁNÍ na ZŠ Krouna
E-MAIL @zskrouna.cz

SMART Centrum
ŠKOLNÍ KNIHOVNA
BAKALÁŘI ZŠ Krouna
SmartClass Homework
spacer
Mapa :
spacer
Toplist :
spacer
Odkazy:
spacer
Logopedická prevence v MŠ Krouna
Přidal Přidal Josef Kyncl , 06. prosinec 2014


Anotace projektu

Projekt je zaměřen na logopedickou prevenci dětí od 3let věku s využitím ICT a její souvislost s rozvojem osobnosti dítěte. Cílem je vytvořit a ověřit systém pravidelné logopedické péče a prevence dětí v předškolním vzdělávání s využitím interaktivních výukových technologií.

 

Cíl projektu

Vytvořit a v praxi ověřit systém pravidelné logopedické péče pro všechny děti vyžadující preventivní péči.

 

Aktivity projektu

Aktivita 1: Vybudování interaktivního pracoviště logopedické péče včetně výukového softwaru.

 

Aktivita 2: Přímá práce s dětmi v oblasti logopedické prevence a péče

Forma realizace aktivity 2:

- 18 dětí se bude logopedické prevence účastnit následovně:

- učitelka bude logopedické prevenci věnovat  0,5 hodiny denně

- v této denní časové dotaci bude obsaženo: 15 minut přímá práce s 1. dítětem, 15 minut přímá práce s 2. dítětem – během 1/2 odpracované hodiny tedy proběhnou dva bloky se dvěma různými dětmi

- za týden proběhne 10 bloků po 15 minutách přímé logo práce s dětmi

- některých bloků se budou účastnit i rodiče děti, bude jim poskytováno metodické vedení, aby s dítětem mohli pracovat i samostatně doma

- po dobu trvání projektu takto proběhne nejméně 240 bloků logopedické prevence = 60 hodin přímé logopedické prevence; další hodiny logo péče budou realizovány mimo tento projekt tak, jako doposud

- při předpokládaném počtu 18 podpořený dětí bude každé dítě za dobu realizace projektu podpořeno přibližně 13 bloky přímé logopedické prevence

- výběr dětí do bloků bude organizovat učitelka dle individuálních potřeb dětí a dle jejich docházky

 

Aktivita 3: Prezentace výsledků projektu na 8. ročníku Krajské konference o podpoře interaktivní výuky pořádané pravidelně naší školou (říjen 2014) + podpora ostatním MŠ v případě zájmu o naše zkušenosti

 

Měřitelné výstupy

- vytvořený a ověřený systém logopedické prevence a péče v rámci předškolního vzdělávání s využitím ICT

- počet podpořených dětí, příjemců logopedické péče – cílová hodnota 18

- počet bloků logopedické péče – cílová hodnota 240

- interaktivní výukové logopedické pracoviště – cílová hodnota 1

 

Rozpočet projektu

99.590,- Kč, v tom: dotace 48.590,- Kč, vlastní zdroje: 51.000,- Kč

 

Vyhodnocení projektu

Rozvojový program „Podpora logopedické prevence v předškolním vzdělávání v roce 2014“  proběhl v mateřské škole pod názvem „Interaktivní logopedická prevence v MŠ Krouna“ v období 1.4. – 30.9.2014. Projekt byl zaměřen na logopedickou prevenci dětí od 3let věku s využitím ICT a její souvislost s rozvojem osobnosti dítěte. Cílem bylo vytvořit a ověřit systém pravidelné logopedické péče a prevence dětí v předškolním vzdělávání s využitím interaktivních výukových technologií a za tímto účelem vybudovat interaktivní výukové logopedické pracoviště. Cílenou individuální logopedickou péči zajišťovaly dvě pedagogické pracovnice - Mgr. Irena Kavková a Iva Hromádková. Do projektu bylo zařazeno 18 dětí s různými vadami řeči a špatnou výslovností, kterým byla věnována individuální logopedická péče v blocích, s využitím interaktivních výukových pracovišť vybavených odborným software.

Měřitelné výstupy projektu:

- vytvoření a ověření systému logopedické prevence a péče v rámci předškolního vzdělávání s využitím ICT - splněno

- počet podpořených dětí, příjemců logopedické péče (cílová hodnota 18) – splněno (viz příloha)

- počet bloků logopedické péče (cílová hodnota 240) – splněno, překročeno (viz příloha)

- vybudování interaktivního výukového logopedického pracoviště (cílová hodnota 1) - splněno

V průběhu měsíce února a března postupně proběhla instalace té části vybavení pro zbudování nového interaktivního výukového pracoviště (včetně speciálního softwaru), která nebyla financována z dotace. V samém závěru března a prvních dubnových dnech poté zbývající část pracoviště pořizovaná z dotace.

Ve dnech 10.-14.3.2014 byla provedena depistáž mezi 56 dětmi v MŠ. Pro naši práci bylo vybráno celkem 18 dětí, přednostně předškolních. Těžší případy logopedických vad jsme již dříve směřovali ke klinickému logopedovi. Rodiče dětí v mateřské škole byli informováni o uskutečnění projektu v mateřské škole způsobem obvyklým, tedy na informační tabuli školy. S rodiči vybraných dětí byl veden individuální pohovor a předán informační leták, osvětlující stanovený cíl projektu, jeho plánovaný průběh, navržen způsob vzájemné spolupráce školy s rodinou. Nikdo z rodičů neměl připomínky a všichni souhlasili se zařazením jejich dítěte do projektu.

Každá učitelka tak začala 1.4.2014 pracovat s 9 dětmi. U jednotlivých dětí byla následně provedena vstupní, později průběžná a v závěru realizace projektu i výstupní diagnostika. Bylo započato i s vedením průběžné evidence bloků logopedické péče. Vzhledem k tomu, že logopedické pracoviště pořízené v rámci této dotace bylo již druhým interaktivním pracovištěm (první škola pořídila z vlastních zdrojů již v r. 2013), mohla každá z učitelek pracovat ve své třídě a dva 15 min. bloky denně tak plánovat operativně dle každodenní situace, docházky dětí, apod. Informace rodičům o realizaci projektu byly podávány v den uskutečnění individuálního bloku. Při následném odchodu dítěte z MŠ byl rodičům předán pracovní list, který byl připraven učitelkami pro jejich práci s dětmi doma. Obsahoval vždy říkanku, grafomotorické cvičení a omalovánku. Tak byli rodiče nenásilně zapojováni do individuální práce s dítětem, zároveň informování o postupu práce s ním a škola získávala zpětnou vazbu o úrovni domácí práce rodičů s dětmi. V průběhu uskutečňování projektu byl u vybraných dětí postupně zaznamenáván příznivý dopad individuální péče.

Zvláště pak zafixovaní hlásky procvičováním, aktivní užívání již vyvozených hlásek, které dosud dělalo dětem problémy, vyvození vadné hlásky, odstranění ostychu promluvit nahlas, projevit se, zlepšení jemné motoriky, orientace na ploše v návaznosti na praktické využívání cvičení na interaktivní tabuli, včetně okamžité zpětné vazby.

Přímá logopedická prevence byla ukončena 30.9. 2014.

Výsledky projektu byly prezentovány na 8. ročníku Krajské konference o podpoře interaktivní výuky pořádané pravidelně naší školou dne 15.10.2014. Dále na webových stránkách školy.

Škola požádala o schválení projektu na následnou logopedickou péči i pro rok 2015. Pedagogické pracovnice mají zájem s dětmi pracovat i nadále a rozvíjet již ověřený systém individuální logopedické péče pomocí informačních technologií v kombinaci s běžnými prostředky (např. pracovní listy) prováděnými v rodině.

 

 

 
1242 Přečteno · Tisknout
Ukázka z fotogalerií


Vánoce 2009 ve školní družině
spacer
Meteostanice:
spacer
Anketa
Jaký je Váš názor na GDPR?
Od 25.5.2018 platí nařízení EU o ochraně osobních údajů, tzv. GDPR. Jaký je Váš názor na jeho smysl?
Ano, souhlasím s jeho potřebností
Jak co, jak kdy, plošné uplatňování je ale nesmysl
Je to úplná pitomost a přinese jen další papírování
Vůbec netuším, o co se jedná
spacer
Kalendář událostí
Srpen 2020
N Po Ú S Č S
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31          
spacer
Dnes má svátek :
spacer
Hodiny
spacer
Přihlášení
Jméno

HesloZapomněli jste heslo?
Nechte si poslat nové.
spacer