Navigace
DOMŮ
AKTUALITY
ARCHIV
FOTOGALERIE
WEBOVÁ KAMERA
KURZY
PROJEKTY
ŠKOLNÍ ČASOPIS
ŠKOLNÍ DIVADLO
ZŘIZOVATEL
VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

KONTAKTY
HLEDÁNÍ na ZŠ Krouna
E-MAIL @zskrouna.cz

SMART Centrum
ŠKOLNÍ KNIHOVNA
BAKALÁŘI ZŠ Krouna
SmartClass Homework
spacer
Mapa :
spacer
Toplist :
spacer
Odkazy:
spacer
Informace k obnovení provozu základní školy pro žáky 6. až 9. ročníku [31.05.2020]
Přidal Přidal Josef Kyncl , 31. květen 2020


Informace k obnovení provozu základní školy pro žáky 6. až 9. ročníku

 

Následující informace kromě bodu 12 se týkají pouze žáků 2. stupně, bod 12 se vztahuje na všechny žáky školy

V pátek 29.5.2020 MŠMT zveřejnilo pokyny pro vzdělávání žáků 2. stupně do konce šk.r.2019/20. Z nich vyplývá, že prezenční výuka už nebude obnovena. Od 8. června 2020 bude umožněna bude krátkodobá a občasná přítomnost žáků ve škole zejména za účelem případných konzultací a provozních záležitostí spojených s koncem šk.r. (učebnice, vyzvednutí věcí, vysvědčení, atd.).
Plný text pokynu je k dispozici zde.
Aktualizovaný pokyn k zajištění bezpečnosti je zde.

V podmínkách naší školy bude vše probíhat následovně:
1) Účast žáků na konzultacích je dobrovolná, základem vzdělávání zůstane i nadále dálková výuka
 

2) Žáci budou mít možnost konzultací s vyučujícími všech předmětů kromě TV následovně::
a) předměty M, Čj, (vč. seminářů), cizí jazyky (Aj, Nj, KAj) – první 2 hodiny dle rozvrhu v daném týdnu
Příklad: VIII. třída má matematiku podle rozvrhu v pondělí 2. hodinu, v úterý 1. hodinu; tyto dvě hodiny budou určeny na konzultaci
b) ostatní předměty mimo Tv – první hodina dle rozvrhu v daném týdnu
Příklad: IX. třída má fyziku dle rozvrhu poprvé ve středu 3. hodinu; tato hodina bude tedy určena na konzultace
 

3) na konzultace se žáci budou muset svému vyučujícímu přihlásit mailem nejpozději předchozí pracovní den do 8.00 (tj. na pondělí nejpozději v pátek do 8.00; na úterý nejpozději v pondělí do 8.00); je to proto, že musíme hlídat limit max. 15 žáků ve skupině; přehled e-mailových adres učitelů najdete zde ; v přihlášení je potřeba uvést jméno a příjmení žáka, třídu, na jaký den, na jakou hodinu a na jaký předmět se žák přihlašuje, např.:

Martin Vomáčka, VII.. tř., přihlašuji se na konzultaci matematiky, 8.6.2020, 3. hodina

Přesáhne-li počet přihlášených limit 15, bude těm, na které kapacita „nevyjde“, vyčleněna další hodina; pokud by se stalo, že na některého žáka kapacita na konzultaci nevyjde, bude ho učitel nejpozději do 18.00 předchozího dne informovat mailem; nepřihlášený žák nebude na konzultaci vpuštěn;
 

4) konzultace povedou učitelé příslušných předmětů, pokud se žák bude chtít účastnit konzultací více předmětů v daném dni, musí se přihlásit zvlášť každému učiteli;
 

5) přihlášením se na konzultaci se účast žáka na ní stává povinnou a podléhá běžnému režimu omlouvání nepřítomnosti ve škole
 

6) Organizace pohybu žáků
a) žáci budou na konzultace do školy přicházet průběžně; příchod do školy na konzultaci nejdříve 15 minut před zvoněním na hodinu; po ukončení konzultace, na kterou nebude navazovat další, jsou žáci povinni do 15 minut opustit školu (výjimkou je, když žák po 6. hodině půjde na oběd);
b) při vstupu do školy budou povinni si vydezinfikovat ruce a při veškerém pohybu po škole budou nosit roušku;
c) používání roušek během konzultací se bude řídit pokyny učitelů;
d) příchod a odchod ze školy bude plně na zodpovědnosti žáků a jejich zákonných zástupců
e) po příchodu do šatny se žáci přezují a ihned budou průběžně odcházet do svých kmenových učeben;
f) všechny konzultace budou probíhat ve kmenové učebně, tj. žáci se nebudou stěhovat
g) vzhledem k tomu, že běží řádná výuka 1. stupně a skupiny dětí se nesmí míchat, nebudou žáci moci během přestávek opouštět svou učebnu; používání toalet se bude řídit pokyny učitelů tak, aby se kontakty mezi skupinami minimalizovaly;
h) při veškerém pohybu po škole budou žáci dodržovat mezi sebou potřebné rozestupy a budou se chovat tiše, protože probíhá výuka 1. stupně
i) není v možnostech školy zajistit trvalé dohledy nad žáky ve všech prostorách školy – pohyb žáků tak bude zcela na jejich vlastní zodpovědnosti
j) při první příchodu do školy (tj. při příchodu do školy na první konzultaci) odevzdá žák v ředitelně prohlášení –  - ke stažení zde.; bude-li u některého žáka zjištěno, že se pohybuje po škole aniž by před tím odevzdal uvedené prohlášení, bude až do konce šk.r. ze všech prezenčních školních aktivit i ze školního stravování vyloučen

7) školní stravování
a) školní stravování žáků 2. stupně bude umožněno vždy v době od 12.40 do 13.15; žáci, kteří budou do 12.50 na konzultaci, půjdou na oběd přímo z konzultace; ostatní budou přicházet vchodem od dětského hřiště;
b) v případě suchého počasí se žáci nebudou muset přezouvat, v případě mokra si budou muset přinést vlastní přezůvky a přezout se pod schody; v případě pochybností si přezůvky raději noste vždy; v žádném případě nebude možné, aby si žáci, kteří nebudou na konzultacích, chodili pro přezůvky do šatny
c) před prvním vstupem do jídelny bude muset každý strávník odevzdat u vedoucí jídelny podepsané prohlášení (ke stažení zde). Prohlášení nebudou muset odevzdávat strávníci, kteří jej již odevzdali v ředitelně školy před první konzultací.
d) při vstupu do jídelny si žáci budou povinni vydezinfikovat ruce; během pobytu v jídelně budou dodržovat potřebné rozestupy a kromě vlastní konzumace stravy budou muset mít nasazenou roušku
e) žák, který nebude respektovat uvedené pokyny, bude ze školního stravování vyloučen; upozorňujeme zejména na nepřípustnost situací, kdy by se žák po konzultaci, která skončí např. v 11.05, pokoušel jít na oběd a míchal se mezi skupiny z 1. stupně - takovéto jednání bude důvodem pro vyloučení ze školního stravování i z konzultací
f) kvůli odhadu množství strávníků je nutné obědy na 8.6.2020 přihlásit mailem u vedoucí ŠJ (jídelna@zskrouna.cz) nejpozději do středy 3.6.2020 do 8.00 hodin; od 8.6.2020 pak přihlášky a odhlášky budou v běžném režimu
g) odběr do jídlonosičů nebude možný

8) Dálková výuka bude realizovaná do 19.6.2020

9) V týdnu od 22. – 26.6.2020 proběhne odevzdání učebnic a výdej učebnic na další šk.r., podrobné pokyny budou včas zveřejněny na nástěnce v systému bakaláři;

 

10) Žádné zájmové aktivity (kroužky, knihovna, atd.) probíhat nebudou.

 

11) Úklid a dezinfekce prostor školy bude probíhat v souladu s metodikou MŠMT a standardy naší školy. Po dobu pobytu žáků ve škole jsou žáci povinni se řídit školním řádem a pokyny zaměstnanců školy.


12) Školní rok bude ukončen a vysvědčení bude vydáno v pátek 26.6.2020 ; průběh vydávání vysvědčení ještě upřesníme


 

Sledujte také pravidelně webové stránky školy, kde budeme zveřejňovat případná doplnění a aktualizace výše uvedených informací.

 

Případné dotazy adresujte mailem na adresu reditel@zskrouna.cz .

 

Mgr. Josef Kyncl

 
732 Přečteno · Tisknout
Ukázka z fotogalerií


Výlet VI. tř. - 2009
spacer
Meteostanice:
spacer
Anketa
Jaký je Váš názor na GDPR?
Od 25.5.2018 platí nařízení EU o ochraně osobních údajů, tzv. GDPR. Jaký je Váš názor na jeho smysl?
Ano, souhlasím s jeho potřebností
Jak co, jak kdy, plošné uplatňování je ale nesmysl
Je to úplná pitomost a přinese jen další papírování
Vůbec netuším, o co se jedná
spacer
Kalendář událostí
Srpen 2020
N Po Ú S Č S
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31          
spacer
Dnes má svátek :
spacer
Hodiny
spacer
Přihlášení
Jméno

HesloZapomněli jste heslo?
Nechte si poslat nové.
spacer