Přerušení provozu MŠ 20.12.2018 až 2.1.2019 [10.12.2018]
Přidal Josef Kyncl, 10. prosinec 2018
Na základě ustanovení §3 odst. 2 vyhlášky 14/2005 Sb. o předškolním vzdělávání oznamuji, že provoz Mateřské školy Krouna bude přerušen ve dnech 20.12.2018 až 2.1.2019 (povoz bude obnoven ve středu 3.1.2019); důvodem je opakovaně nízký zájem o předškolní vzdělávání ze strany zákonných zástupců v době zimních prázdnin v základní škole a tím neekonomický provoz mateřské školy. V části uvedených dnů bude navíc probíhat obnova technického vybavení školní kuchyně.

 

 

Mgr. Josef Kyncl