Projekty realizované ZŠ a MŠ Krouna
Přidal Josef Kyncl, 06. říjen 2008
Projekty ZŠ Krouna

Projekty řešené ZŠ a MŠ Krouna

Aktuálně řešené projekty

Název projektu:

Individualizace vzdělávání v ZŠ a MŠ Krouna II

Název a číslo oblasti podpory:

02_18_063  Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání
Číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0010866
Termín realizace: 1.1.2019 - 31.12.2020

Pozice v projektu: příjemce

   
   
   

Název projektu:

Rozvoj kreativity ve výuce přírodovědných předmětů

www stránky projektu: https://ckpprirodnivedy.cz/

Název a číslo oblasti podpory:

02_16_010  Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání
Číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_010/0000549
Termín realizace: 1.1.2019 - 31.12.2019

Pozice v projektu: partner

   
   
   

 

Projekty, jejichž realizace byla ukončena

Název projektu:

Individualizace vzdělávání v ZŠ a MŠ Krouna

Název a číslo oblasti podpory:

02_16_022  Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání
Číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_022/0003003
Termín realizace: 1.1.2017 - 31.12.2018

Pozice v projektu: příjemce

   
   
   

Název projektu:

Interaktivní logopedická prevence v MŠ Krouna

Název oblasti podpory:

Rozvojový program Podpora logopedické prevence v předškolním vzdělávání v roce 2016 (MSMT 23534/2015)

Číslo projektu: MSMT-47-9/2016

Termín realizace: 20.1.2016 - 31.10.2016

Pozice v projektu: příjemce

   
   
   

Název projektu:

Vyrábíme, mluvíme

Název a číslo oblasti podpory:

7.1.1  Zvyšování kvality ve vzdělávání

Číslo projektu: CZ.1.07/1.1.00/57.0012

Termín realizace: 1.9.2015 - 31.12.2015

Pozice v projektu: příjemce

   
   

Název projektu:

Čtenářskými dílnami a s jazyky poznáváme svět

Název a číslo oblasti podpory:

7.1.1  Zvyšování kvality ve vzdělávání

Číslo projektu: CZ.1.07/1.1.00/56.0648

Termín realizace: 1.7.2015 - 31.12.2015

Pozice v projektu: příjemce

   
   

Název projektu:

Pracujeme s novými technologiemi

Název a číslo oblasti podpory:

1.3. Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení

Číslo projektu: CZ.1.07/1.3.00/51.0038

Termín realizace: 1.9.2014 - 31.8.2015

Pozice v projektu: partner

   
   

Název projektu:

Interaktivní logopedická prevence v MŠ Krouna

Název oblasti podpory:

Rozvojový program Podpora logopedické prevence v předškolním vzdělávání v roce 2014 (MSMT 33231/2013)

Číslo projektu: MSMT-6742-13/2014

Termín realizace: 28.3.2014 - 30.9.2014

Pozice v projektu: příjemce

   

Název projektu:

Experimentujeme ve výuce přírodních věd na ZŠ

Název a číslo oblasti podpory:

1.1. Zvyšování kvality ve vzdělávání

Číslo projektu: CZ.1.07/1.1.28/01.0004

Termín realizace: 1.3.2012 - 30.6.2014

Pozice v projektu: příjemce

   

Název projektu:

Zlepšení podmínek vzdělávání v ZŠ a MŠ Krouna

Název a číslo oblasti podpory:

1.4. Zlepšení podmínek pro vzdělávání na ZŠ

Číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.0069

Termín realizace: 12.8.2010 - 11.2.2013

Pozice v projektu: příjemce

   

Název projektu:

Učení může být příjemnou hrou

Název a číslo oblasti podpory:

1.1. Zvyšování kvality ve vzdělávání

Číslo projektu: CZ.1.07/1.1.03/01.0020

Termín realizace: 1.3.2009 - 31.3.2011

Pozice v projektu: partner

   

Název projektu:

Čteme pro radost

Název oblasti podpory:

Podpora čtenářské gramotnosti na základních školách

Číslo projektu: MSMT RPCG 017/2009

Termín realizace: 1.11.2008 - 30.4.2009

Pozice v projektu: příjemce

   

Název projektu:

Kukačka

Název oblasti podpory:

Podpora podpora EVVO ve školách v r. 2007

Číslo projektu: MSMT 23 835/2007 - 22

Termín realizace: 1.11.2007 - 31.7.2008

Pozice v projektu: příjemce

   

Název projektu:

Interaktivní tabule na I. stupni ZŠ

Název oblasti podpory:

SIPVZ

Číslo projektu: MSMT 27277/2005-551 (0520P2006)
Termín realizace: 1.1.2006 - 31.12.2006

Pozice v projektu: příjemce