Individualizace vzdělávání v ZŠ a MŠ Krouna
Přidal Josef Kyncl, 21. srpen 2017

Anotace projektu

Projekt je zaměřen na následující témata: osobnostně profesní rozvoj pedagogů, společné vzdělávání dětí a žáků, usnadnění přechodu dětí z mateřské školy do základní školy, podpora extrakurikulárních aktivit, spolupráce s rodiči dětí a žáků.
 

 

Aktivity projektu

Aktivita 1: Čtenářský klub pro žáky ZŠ

Cílem aktivity je realizace čtenářského klubu pro žáky základní školy. Má formu volnočasové aktivity a vede k rozvoji klíčových kompetencí. Takto získané znalosti, dovednosti a kompetence se také promítají i do povinné složky vzdělávání žáka. Aktivita umožňuje vedle rozvoje žáků i profesní rozvoj pedagogických pracovníků.

V rámci projektu bude realizováno celkem 10 Čtenářských klubů
 

 

Aktivita 2: Klub zábavné logiky a deskových her pro žáky ZŠ
Cílem aktivity je realizace klubu zábavné logiky a deskových her pro žáky základní školy. Má formu volnočasové aktivity a vede k rozvoji klíčových kompetencí. Aktivita vede k rozvoji logického (ale i informatického) a strategického myšlení žáků. Takto získané znalosti, dovednosti a kompetence se také promítají i do povinné složky vzdělávání žáka. Aktivita umožňuje vedle rozvoje žáků i profesní rozvoj pedagogických pracovníků.

V rámci projektu budou realizovány celkem 3 tyto kluby.

 

Aktivita 3: Doučování žáků ZŠ ohrožených školním neúspěchem

Cílem aktivity je podpořit žáky ohrožené školním neúspěchem prostřednictvím možnosti doučování. Jednotka může být také využita pro žáky ze sociálně znevýhodněného a kulturně odlišného prostředí, kterým aktivita může napomoci upevnit
jejich zvyk provádět samostatnou odpolední přípravu a podpořit zvládnutí standardů daných Rámcovým vzdělávacím programem např. v hlavních předmětech český jazyk, matematika a cizí jazyk.

V rámci projektu bude realizováno celkem 42 bloků doučování

 

Aktivita 4: Školní asistent - personální podpora MŠ
Cílem této aktivity je poskytnout dočasnou personální podporu - školního asistenta mateřským školám. Aktivita umožňuje vyzkoušet a na určité období poskytnout větší podporu zejména dětem ohroženým školním neúspěchem.

Aktivita bude realizována po dobu 12 měsíců.

 

Aktivita 5: Specifika práce pedagoga s dvouletými dětmi v MŠ
Cílem je podpořit pedagogy mateřských škol, a to prostřednictvím absolvování akreditovaného vzdělávacího programu DVPP zaměřeného na osobnostně sociální rozvoj dvouletých dětí v mateřské škole. Pedagog absolvuje v rámci šablony vzdělávací program DVPP v celkovém minimálním časovém rozsahu 24 hodin. Podmínkou je, že se musí jednat o jeden vzdělávací program DVPP o rozsahu minimálně 24 hodin (není možné tedy dosáhnout požadovaného počtu hodin "skládáním" hodin z
více kratších programů/akcí). Vzdělávací program musí být realizován prezenční formou.

 

Aktivita 6:  Prevence logopedických vad a problémů komunikačních
Cílem šablony je rozšířit prostřednictvím absolvování vzdělávacího programu DVPP síť logopedických asistentů v řadách předškolních pedagogů v mateřských školách, a tím podpořit přirozený vývoj řeči dětí a plošně posílit prevenci častých
logopedických vad či poruch řeči předškolních dětí. Vzdělávací program DVPP je určen pro pedagogy mateřských škol a je zaměřen na podporu znalostí a praktických dovedností pedagogů v oblasti logopedické prevence u dětí předškolního věku.
Pedagog absolvuje v rámci šablony vzdělávací program DVPP v celkovém minimálním časovém rozsahu 60 hodin. Podmínkou je, že se musí jednat o jeden vzdělávací program DVPP o rozsahu minimálně 60 hodin (není možné tedy dosáhnout požadovaného počtu hodin "skládáním" hodin z více kratších programů/akcí). Vzdělávací program musí být realizován prezenční formou. Absolvent získá odbornou způsobilost pro výkon činností logopedického asistenta v mateřské škole.


 

Rozpočet projektu

828.135,- Kč