Inspekční zpráva (protokol) [28.12.2008]
Přidal Josef Kyncl, 10. říjen 2008
Projekty ZŠ Krouna

Projekty řešené ZŠ Krouna

r. 2016
Ve dnech 10. - 15.3.2016 byla ve škole Českou školní inspekcí provedena:

- inspekce se zaměřením na zjišťování a hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání a naplnění školních vzdělávacích programů včetně jejich souladu s rámcovými vzděl. programy. Inspekční zprávu si můžete stáhnout nebo přečíst jako soubor inszpr16.pdf (5,7 MB)

- veřejnosprávní kontrola podle §174 odst. 2 písm. d) a e) zákona 561/2004 Sb. a finanční kontrola podle zákona 255/2012 Sb. a zákona 320/2001 Sb. Protokol o kontrole  si můžete stáhnout nebo přečíst jako soubor protokol16.pdf (1,4 MB)

Z důvodu ochrany podpisových vzorů nejsou publikovány poslední stránky s podpisy členů inspekčního týmu.

r. 2012
Ve dnech 17. - 19.1.2012 byla ve škole Českou školní inspekcí provedena inspekce se zaměřením na zjišťování a hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání a naplnění školních vzdělávacích programů včetně jejich souladu s rámcovými vzděl. programy.
Inspekční zprávu si můžete stáhnout nebo přečíst jako soubor inszpr12.pdf (4,13 MB)

r. 2011
Ve škole neproběhla žádná aktivita České školní inspekce

r. 2010
Ve škole neproběhla žádná aktivita České školní inspekce; ČŠI si nechala pouze zaslat školní vzdělávací programy ZŠ i MŠ

r. 2009
Ve škole neproběhla žádná aktivita České školní inspekce

r. 2008
Ve dnech 16. - 17.12.2008 byla ve škole Českou školní inspekcí provedena veřejnosprávní kontrola zaměřená na hospodaření se státními prostředky v roce 2007 a částečně i v r. 2008.
Inspekční zpráva (protokol) má celkem 8 stránek, které si můžete postupně stáhnout nebo přečíst:

1. strana ; 2. strana ; 3. strana ; 4. strana ; 5. strana ; 6. strana ; 7. strana ; 8. strana

r. 2007
Ve škole neproběhla žádná aktivita České školní inspekce

r. 2006
Zprávu z inspekce ve dnech 10. - 12.5. 2006 si můžete:
stáhnout nebo přečíst jako soubor
inszpr06.pdf (78 kB)