Mimořádné volno pro žáky ZŠ a přerušení provozu MŠ dne 28.2.2019 [25.2.2019]
Přidal Josef Kyncl, 25. únor 2019

Podle § 24, odst.2., zákona č. 561/2004 Sb.  o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) vyhlašuji pro žáky ZŠ  na den 28.2.2019 mimořádné volno.

Důvodem je celodenní přerušení dodávky elektřiny avizované firmou ČEZ Distribuce.

 

Ve stejný den bude z téhož důvodu přerušen i provoz Mateřské školy Krouna a nevaří ani školní kuchyně.

 

Mgr. Josef Kyncl