Mimořádné volno pro žáky ZŠ na dny 20. a 21.12.2018 [10.12.2018]
Přidal Josef Kyncl, 10. prosinec 2018

Podle § 24, odst.2., zákona č. 561/2004 Sb.  o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) vyhlašuji pro žáky ZŠ  na dny 20. a 21.12.2018 mimořádné volno.

Důvodem je údržba a obnova technického zázemí školní jídelny a přepojování hlavní stoupačky v rámci rekonstrukce dívčích záchodů.

 

Mgr. Josef Kyncl